Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

пътуващ ресурсен учител

Description

Code

2352.1.4

Description

Пътуващите ресурсни учители обучават деца с увреждания или болни деца по техните домове. Те са специализирани учители, наети от (обществени) училища, за да преподават на тези, които не могат физически да ходят на училище, но и да помагат на учениците, родителите и училището в общуването. Освен това те изпълняват функцията на социален работник в училище, като помагат на учениците и родителите при потенциални проблеми с поведението на учениците и при необходимост налагат спазването на правилата за посещаване на училище. В случай на евентуален физически (повторен)достъп до училището, пътуващите учители съветват училището за подходящите стратегии за ръководене на класната стая и препоръчителните методи на преподаване, за да подкрепят ученика и да направят прехода възможно най-приятен.

Scope note

Excludes government minister. Excludes people performing religious duties and travel to people's homes.

Алтернативен етикет

старша пътуваща ресурсна учителка

пътуваща учителка за лица със СОП

старши пътуващ ресурсен учител

пътуващ учител за лица със СОП

главен пътуващ ресурсен учител

пътуваща ресурсна учителка

пътуващ ресурсен учител

пътуваща учителка за лица със специални образователни потребности

главна пътуваща ресурсна учителка

пътуващ учител за лица със специални образователни потребности

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието