Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

комисионер, заложна къща

Description

Code

4213.1

Description

Комисионерите в заложна къща предлагат на клиентите заеми, които се обезпечават с лични вещи или предмети. Те оценяват предметите, предоставени срещу заема, определят стойността и размера му и проследяват материалните активи.

Алтернативен етикет

лихвар

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието