Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на напитки

Description

Code

5223.7.5

Description

Тези специализирани продавач-консултанти продават напитки в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

продавач-консултантка в магазин за безалкохолни напитки

продавачка на напитки

специализиран продавач-консултант в магазин за безалкохолни напитки

продавач в магазин за алкохолни напитки

специализиран продавач-консултант в магазин за алкохолни напитки

продавач в магазин за безалкохолни напитки

специализирана продавач-консултантка в магазин за напитки

специализиран продавач-консултант на напитки

продавач в магазин за напитки

специализирана продавач-консултантка в магазин за алкохолни напитки

продавач-консултант в магазин за безалкохолни напитки

продавач-консултантка в магазин за напитки

специализирана продавач-консултантка на напитки

продавачка в магазин за алкохолни напитки

продавачка в магазин за напитки

специализиран продавач-консултант в магазин за напитки

продавач-консултант в магазин за напитки

продавач-консултант в магазин за алкохолни напитки

продавач-консултантка в магазин за алкохолни напитки

продавач-консултант на напитки

специализирана продавач-консултантка в магазин за безалкохолни напитки

продавач на напитки

продавач-консултантка на напитки

продавачка в магазин за безалкохолни напитки

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието