Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

държавен инспектор

Description

Code

2422.5

Description

Държавните инспектори следят развитието и изпълнението на правителствените планове и политики, изготвят предложения за планиране и политики и извършват инспекции на процедурите по планиране.

Алтернативен етикет

държавна инспекторка

урбанист

инспектор, проверител на националната инфраструктура

инспекторка, проверителка на националната инфраструктура

урбанистка

държавен служител

архитект урбанист

държавен инспектор

архитектка урбанистка

държавна служителка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието