Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

държавен инспектор

Description

Code

2422.5

Description

Държавните инспектори следят развитието и изпълнението на правителствените планове и политики, изготвят предложения за планиране и политики и извършват инспекции на процедурите по планиране.

Алтернативен етикет

архитектка урбанистка

архитект урбанист

държавен инспектор

държавен служител

държавна инспекторка

държавна служителка

инспектор, проверител на националната инфраструктура

инспекторка, проверителка на националната инфраструктура

урбанист

урбанистка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието