Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

управител, спасителен център

Description

Code

1349.20

Description

Управителите на спасителни центрове упражняват надзор върху дейността им, като изпълняват административни задължения и наблюдават персонала. Те гарантират, че центърът работи според политиките и персоналът изпълнява спасителните мисии по безопасен, ефикасен и съответстващ на политиките начин.

Алтернативен етикет

ръководител на спасителен център

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието