Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

техник на ИКТ мрежа/техничка на ИКТ мрежа

Description

Code

3513.2

Description

Техниците на ИКТ мрежи инсталират, поддържат и отстраняват неизправности на мрежи, компютърна комуникационна техника и устройства, инсталирани в мрежа, например принтери и мрежи за съхранение. Те също така анализират и разрешават проблеми във връзка с мрежата, докладвани от потребителите.

Алтернативен етикет

мрежова техничка

мрежови техници

мрежов техник

техник на мрежа

техничка на мрежа

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието