Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

мениджър, политики

Description

Code

1213.2

Description

Мениджърите по политики отговарят за управлението на разработването на политически програми и изпълнението на стратегическите цели на организацията. Те контролират изготвянето на политически позиции, както и кампанията на организацията и застъпничеството ѝ в области като околна среда, етика, качество, прозрачност и устойчивост.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието