Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

гледач на добитък/гледачка на добитък

Description

Code

9212.4

Description

Гледачите на добитък поддържат здравето и доброто състояние на животните. Те контролират развъждането/производството и ежедневните грижи, напр. хранене и поене на животните.

Алтернативен етикет

гледач на добитък

работничка във ферма

работник във ферма

гледачка на добитък

гледачи на добитък

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието