Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

управител, магазин за подови настилки и стенни облицовки

Description

Code

1420.4.21

Description

Управителите на магазини за подови настилки и стенни облицовки отговарят за дейностите и персонала в специализираните магазини за стенни облицовки и подови настилки.

Алтернативен етикет

управител, магазин за тапети

управител, магазин за килими

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието