Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

религиозен работник

Description

Code

3413.2

Description

Религиозните работници подкрепят религиозните общности. Те предоставят духовно образование, дават насоки и изпълняват програми като благотворителни дейности и религиозни обреди. Освен това религиозните работници съдействат на свещениците и помагат на членовете религиозната общност, които изпитват проблеми от социално, културно или емоционално естество.

Алтернативен етикет

енорийски работник

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието