Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по изкуства, висше училище

Description

Code

2310.1.4

Description

Преподавателите по изкуства във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, изкуствата, която е основно академична. Работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в областта на изкуствата, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

старши преподавател по изкуства, висше училище

университетски преподавател по изкуства

лектор по изкуства, висше училище

гост-преподавателка по изкуства, висше училище

асистент по изкуства

главен асистент по изкуства, висше училище

гост-преподавател по изкуства, висше училище

старша преподавателка по изкуства, висше училище

преподавателка по изкуства, висше училище

лекторка по изкуства, висше училище

професор по изкуства

асистент по изкуства, висше училище

университетска преподавателка по изкуства

главен асистент по изкуства

университетска лекторка по изкуства

хонорувана преподавателка по изкуства, висше училище

доцент по изкуства, висше училище

доцент по изкуства

професор по изкуства, висше училище

хоноруван преподавател по изкуства, висше училище

преподавател по изкуства, висше училище

университетски лектор по изкуства

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието