Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

сватбен агент

Description

Code

3332.2.2

Description

Сватбените агенти помагат с всички логистични подробности, необходими на сватбената церемония на техния клиент. Въз основа на изискванията на клиента те сключват споразумения за декорации от цветя, място на сватбата и кетъринг, покани за гости и т.н., като координират дейностите както преди, така и по време на сватбата.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието