Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, машини за контурно рязане чрез изсичане в точка

Description

Code

7223.11

Description

Машинните оператори на машини за контурно рязане чрез изсичане в точка изрязват детайлни модели от метални повърхности, като използват ръчни или задвижвани уреди за рязане на метал, като ръчна бормашина или машина за контурно рязане при изсичане в точка.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието