Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

помощник на хиропрактор

Description

Code

3259.3

Description

Помощниците на хиропрактори изпълняват рутинни и административни задачи в подкрепа на грижите за пациентите и работят под ръководството на хиропрактор или специализиран хиропрактор. Те могат да интервюират пациенти, да водят документация за анамнезата, да съдействат на хиропракторите или специализираните хиропрактори при предоставяне на прегледи за пациентите и изпълнение на административни задачи. Помощниците на хиропрактори работят в рамките на определен контекст с помощта на договорени протоколи и процедури.

Алтернативен етикет

секретар на хиропрактор

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието