Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ръководител, производствена инсталация

Description

Code

1219.5

Description

Ръководителите на производствени инсталации планират поддръжката и текущото оперативно планиране на сградите, предназначени да бъдат използвани за производствени дейности. Те контролират и управляват процедурите за здраве и безопасност, контролират работата на изпълнителите, планират и се занимават с операциите по поддръжка, пожарната безопасност и въпросите по сигурността на сградите, и контролират дейностите по тяхното почистване.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието