Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инженер, производствени технологии

Description

Code

2141.4.1

Description

Инженерите по производствени технологии проектират производствените процеси за различни видове процеси на производство. Те интегрират тези особености и ограничения, произтичащи от индустрията или от продукта, който се произвежда, с общи и широко разпространени принципи на промишленото инженерство в проектирането и планирането на производствените процеси.

Алтернативен етикет

експерт, производствено инженерство

инженер, производствени процеси

инженер, производствени технологии

инженерен експерт, производствени технологии

инженерен консултант, производствени технологии

инженерен специалист, производствени технологии

инженерен съветник, производствени технологии

инженерка, производствени процеси

инженерка, производствени технологии

инженерна консултантка, производствени технологии

инженерна специалистка, производствени технологии

инженерна съветничка, производствени технологии

консултант, производствено инженерство

консултантка, производствено инженерство

производствена инженерка

производствен инженер

ръководител, производствени технологии

ръководителка, производствени технологии

специалист, производствено инженерство

специалистка, производствено инженерство

съветник, производствено инженерство

съветничка, производствено инженерство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието