Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

локомотивен машинист-инструктор

Description

Code

2320.1.20

Description

Локомотивните машинист-инструктори обучават бъдещите професионални шофьори на железопътен транспорт, например шофьори на влакове, трамваи, метро и тролейбуси, как да управляват железопътното превозно средство според разпоредбите. Те преподават на своите ученици теория и техники за оптимално управление и поддръжка на тяхното специфично железопътно превозно средство, наблюдават и оценяват практиката на учениците. Освен това отделят внимание на въпроси, които не са свързани с шофирането, например обслужване на клиенти (в случай на превоз на хора) и разпоредби относно мерките за безопасност.

Алтернативен етикет

железопътен инструктор

инструкторка на машинисти на влакове

машинистка-инструкторка, локомотивна

машинист-инструктор, подземна железница, метро

машинист-инструктор, локомотивен

инструктор по управление на тролейбуси

железопътна инструкторка

машинистка-инструкторка, подземна железница, метро

локомотивна машинистка-инструкторка

локомотивен машинист-инструктор

инструктор на машинисти на влакове

инструктор по управление на трамвайни мотриси

инструкторка по управление на трамвайни мотриси

инструкторка по управление на тролейбуси

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието