Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

риболог

Description

Code

2131.4.1

Description

Риболозите прилагат знанията, придобити от проучванията за водните животни и растения и взаимодействията помежду им и със средата им на живот, за да подобрят производството на аквакултури, да предотвратят проблемите със здравето на животните и околната среда, и при необходимост да предоставят решения.

Алтернативен етикет

морски биолог

биолог, морски

специалист по аквакултури

биоложка, морска

учен в областта на аквакултурите

морска биоложка

специалист в областта на аквакултурите

биолог, консултант в областта на аквакултурите

биоложка, консултантка в областта на аквакултурите

специалистка в областта на аквакултурите

риболожка

изследователка в областта на аквакултурите

риболог

експерт по аквакултури

изследовател на аквакултури

специалистка по аквакултури

изследователка на аквакултури

изследовател в областта на аквакултурите

биолог, аквакултури

биоложка, аквакултури

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието