Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

биотехнолог на храна/биотехноложка на храна

Description

Code

2131.5

Description

Биотехнолозите на храна изследват жизнения цикъл на храните от запазването им до развалянето и хранителните патогени. Те извършват изследователска дейност и разбират болести, предавани чрез храната, за да ги предотвратят. Те гарантират, че хранителните продукти са според разпоредбите на правителството за здравето и безопасността на храните.

Scope note

Includes people performing the establishment of food legislation.

Алтернативен етикет

биотехнолог на храна

биотехноложка на храна

биотехноложки на храна

биотехнолози на храна

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието