Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

управител, магазин за софтуер и мултимедийни продукти

Description

Code

1420.4.12

Description

Управителите на магазини за софтуер и мултимедийни продукти отговарят за дейностите и персонала в специализираните магазини.

Алтернативен етикет

управител, магазин за компютърен софтуер

управител, магазин за софтуерни продукти

управител, магазин за компютърни програми

управител, мултимедиен магазин

управител, софтуерен магазин

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието