Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

монтажник, метални конструкции

Description

Code

7214.3

Description

Монтажниците на метални конструкции монтират метални елементи в конструкции. Те изграждат стоманени рамки за сгради, мостове и други строителни проекти. Те поставят метални прътове или арматура за образуването на стоманобетон.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

Narrower occupations

умения / kомпетенци

URI на понятието