Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

технически ръководител, бояджийски работи

Description

Code

3123.1.5

Description

Техническите ръководители на бояджийски работи планират, ръководят и наблюдават работата на екипа от бояджии, разпределени на определен проект или място. Те контролират и оценяват работата на бояджиите.

Алтернативен етикет

технически ръководител, боядисване в строителството

технически ръководител, строително боядисване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието