Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

полицейски инструктор

Description

Code

2320.1.22

Description

Полицейските инструктори обучават новобранците в академията или катерите и опитните ветерани в теорията и практиката, необходими за да станат полицейски служители. Те провеждат теоретични лекции по академични дисциплини като закони, правителствени разпоредби, общностни отношения и разнообразие от хора. Освен това полицейските инструктори предоставят по-полезни, практически указания за физическото обучение, грижите за огнестрелните оръжия, първата помощ, тактиките за самозащита и шофирането. Те също така подготвят и разработват планове на уроци и нови програми за обучение, тъй като възникват нови разпоредби и проблеми, свързани с правоприлагането. Инструкторите следят напредъка на учениците, оценяват ги индивидуално и изготвят доклади с оценка на тяхната работа.

Алтернативен етикет

полицейски инструктор

полицейска инструкторка

инструкторка на правоохранителните органи

инструкторка на полицейските сили

инструкторка на полцейски служители

инструктор на правоохранителните органи

инструкторка по боравене с огнестрелно оръжие и стрелба

инструктор на полцейски служители

полицейска наставничка

инструктор по боравене с огнестрелно оръжие и стрелба

полицейски наставник

инструктор на полицейските сили

специализиран полицейски инструктор

специализирана полицейска инструкторка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието