Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

служител по имиграционната политика

Description

Code

2422.12.9

Description

Служителите по имиграционната политика разработват стратегии за интеграцията на бежанците и лицата, търсещи убежище, и политики за преминаването на хора от една националност към друга. Те имат за цел да подобрят международното сътрудничество и комуникация по въпросите на имиграцията, както и ефективността на имиграционните процедури и процедурите по интеграция.

Алтернативен етикет

служителка по имиграционната политика

анализатор по имиграционната политика

служител по политиката за бежанците

служител по политиката в областта на убежището

служител по имиграционната политика

служителка по политиката в областта на убежището

служителка по политиката за бежанците

анализаторка по имиграционната политика

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието