Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

експерт, организация на труда

Description

Code

2423.5

Description

Експертите по организация на труда събират и анализират информация за професиите в рамките на една област или дружество, за да направят препоръки за намаляване на разходите и подобряване на цялостния бизнес. Те предоставят техническа помощ на работодателите при справяне с набирането и развитието на проблематичните служители и с преструктурирането на персонала. Експертите по организация на труда проучват и изготвят длъжностни характеристики и подготвят системи за професионална класификация.

Алтернативен етикет

бизнесконсултант

корпоративна бизнесконсултантка

корпоративен експерт, стопанска дейност

анализаторка на организационната структура

корпоративен бизнесконсултант

бизнес анализатор

бизнес анализаторка

бизнесконсултантка

бизнес консултантка

бизнес консултант

бизнесанализатор

експерт, стопанска дейност

корпоративен бизнес консултант

анализатор на организационната структура

анализаторка, класификация на професиите и длъжностите

корпоративна бизнес консултантка

анализатор, класификация на професиите и длъжностите

бизнесанализаторка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието