Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

теолог

Description

Code

2636.4

Description

Теолозите изучават концепции, отнасящи се до религии, вярвания и духовност. Те прилагат рационалност в следването на морала и етиката като изучават свещените книги, религиите, дисциплините и божествените закони.

Алтернативен етикет

богослов

богословка

теолог

теоложка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието