Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

домашен помощник/домашна помощничка

Description

Code

5152.2

Description

Домашните помощници отговарят за всички домакински дейности в частен дом. Те контролират и изпълняват задълженията в зависимост от потребностите на работодателя като готвене, почистване и миене, грижа за децата и градината. Те правят заявка за доставки и отговарят за разходите. Домашните помощници могат да ръководят и да дават указания на домакински персонал в големи домакинства.

Алтернативен етикет

домашен помощник

домашна помощничка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието