Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

биохимик

Description

Code

2131.4.2

Description

Биохимиците изследват и извършват проучвания на реакции, причинени от химикалите в живите организми. Това включва извършване на проучвания за разработването или подобряването на продукти, основани на химикали (напр. лекарства), чиято цел е подобряване на здравето на живите организми и по-добро разбиране на техните реакции.

Алтернативен етикет

биохимичка

биолог, биохимия

биотехнолог

биохимична изследователка

биолог, клинична химия

биоложка, клинична химия

биотехноложка

биохимичен изследовател

биоложка, биохимия

биохимик

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието