Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, вакуумно формоване

Description

Code

8142.14

Description

Машинните оператори за вакуумно формоване обслужват, контролират и поддържат машини, които нагряват листи пластмаса, а след това ги увиват около матрица чрез вакуумно засмукване. След като листите се охладят, те перманентно придобиват формата на матрицата.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието