Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

отговорник по приема

Description

Code

2359.3

Description

Отговорниците по приема се занимават с кандидатурите на учениците и допускането до (частно) училище, колеж или университет. Те оценяват квалификациите на бъдещите ученици и впоследствие одобряват или отхвърлят тяхната кандидатура въз основа на разпоредбите и желанията, определени от съвета на директорите и училищната администрация. Освен това помагат на приетите студенти при записването им в програмата и курса, който са избрали.

Алтернативен етикет

отговорничка по приема в прогимназиален етап

отговорник по приема на студенти

отговорничка по приема в начален етап

координатор по приема

координаторка по приема

отговорничка по приема в гимназиален етап

отговорничка по приема

отговорничка по приема на студенти

отговорник по приема в начален етап

отговорник по приема в гимназиален етап

отговорник по приема в прогимназиален етап

координаторка по приема на студенти

координатор по приема на студенти

отговорник по приема

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието