Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

търговец на едро, машини за текстилната промишленост

Description

Code

3324.4.30

Description

Търговците на едро на машини за текстилната промишленост проучват потенциални купувачи и доставчици на едро и отговарят на техните нужди. Сключват сделки с големи количества стоки.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

URI на понятието