Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

организатор, производство на хартия

Description

Code

3122.4.12

Description

Организаторите на производство на хартия координират и наблюдават операциите на хартиените заводи по време на производството на продукти, като велпапе, картонени кутии или подплатени пликове. Осигуряват постигането на производствените цели, например количеството и качеството на продуктите, навременното изработване и икономичността на разходите. Имат ясна представа за текущите процеси и бързо разрешават проблемите.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието