Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

работник, поддръжка на канализационни мрежи

Description

Code

7126.10

Description

Работниците по поддръжка на канализационни мрежи поддържат канализационните системи, които отстраняват и пренасят отпадни води и канализационни отпадъци. Проверяват тръби, помпени станции и тръбопроводи, търсейки течове или други дефекти и отстранявайки всякакви проблеми. Те отстраняват запушвания и извършват дейности по поддръжка, като използват мрежови карти и специализиран софтуер.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието