Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

работник, поддръжка на канализационни мрежи

Description

Code

7126.10

Description

Работниците по поддръжка на канализационни мрежи поддържат канализационните системи, които отстраняват и пренасят отпадни води и канализационни отпадъци. Проверяват тръби, помпени станции и тръбопроводи, търсейки течове или други дефекти и отстранявайки всякакви проблеми. Те отстраняват запушвания и извършват дейности по поддръжка, като използват мрежови карти и специализиран софтуер.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието