Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

шофьор, такси

Description

Code

8322.7

Description

Таксиметровите шофьори управляват превозно средство за превоз на пътници, което притежава разрешение за превоз на пътници, като се грижат за клиентите, таксуват ги и обслужват превозното средство.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието