Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

дизайнер, системи

Description

Code

2149.2.4

Description

Дизайнерите на системи разработват нови концептуални и подробни проекти. Те създават вида на тези концепции или продукти и системите, използвани за тяхното изготвяне. Дизайнерите на системи работят с инженери и търговци, за да подобрят функционирането и ефективността на съществуващите устройства.

Алтернативен етикет

инженерка, проектантка

инженер, проектиране на нови изделия

промишлен дизайнер

промишлена дизайнерка

индустриален дизайнер

дизайнер, системи (без компютърни)

дизайнерка, системи

инженер, проектант

инженер-разработчик

инженерка, конструиране на нови изделия

конструктор

инженерка-проектантка

дизайнерка, системи (без компютърни)

инженерка-разработчик

инженер, конструиране на нови изделия

дизайнер, системи

инженерка, проектиране на нови изделия

инженер-проектант

конструкторка

индустриална дизайнерка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието