Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

спортен журналист

Description

Code

2642.1.16

Description

Спортните журналисти изследват и пишат статии за спортни събития и спортисти за вестници, списания, телевизия и други медии. Те провеждат интервюта и присъстват на събития.

Scope note

Includes people working in live sport events.

Алтернативен етикет

спортна телевизионна журналистка и коментаторка

спортна радиокоментаторка

спортен коментатор-анализатор

спортен хроникьор

спортен кореспондент

спортна телевизионна коментаторка

спортна коментаторка

спортна радиожурналистка

спортен радиорепортер

спортна телевизионна журналистка

спортен радиокоментатор

спортна радиорепортерка

спортен журналист

спортна телевизионна репортерка

спортна журналистка

спортен радиожурналист и коментатор

спортна кореспондентка

спортен телевизионен коментатор

спортна журналистка и коментаторка

спортен репортер

спортен телевизионен журналист

спортен журналист и коментатор

спортна репортерка

спортен радиожурналист

спортна хроникьорка

спортен телевизионен журналист и коментатор

спортна радиожурналистка и коментаторка

спортна коментаторка-анализаторка

спортен коментатор

спортен телевизионен репортер

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието