Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

проявител, фотографски материали

Description

Code

8132.2

Description

Проявителите на фотографски материали използват химически вещества, инструменти и фотографски техники за проявяване на снимки в специализирани зали с цел проявяване на фотографски филми на видими изображения.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието