Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

редактор фотография

Description

Code

2642.1.14

Description

Редакторите на фотографии избират и одобряват снимки и илюстрации за вестници, журнали и списания. Осигуряват своевременното предоставяне на снимките за публикуване.

Алтернативен етикет

фоторедакторка

фоторедактор

редактор фотография

редакторка фотография

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието