Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител, разпространение на специализирани стоки

Description

Code

1324.3.1.6

Description

Ръководителите по разпространение на специализирани стоки планират разпространението на специализирани стоки в различни места за продажба. Те наблюдават служителите и следят дали работата протича ефикасно, например съхранението, транспортирането и доставката на специализирани стоки.

Алтернативен етикет

мениджър, разпространение на специализирани стоки

мениджър, дистрибуция на специализирани стоки

ръководител, дистрибуция на специализирани стоки

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

Narrower occupations

умения / kомпетенци

URI на понятието