Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

камериер /камериерка

Description

Code

9112.4

Description

Камериерите почистват, подреждат и презареждат хотелски стаи, както и други обществени зони, според указанията.

Алтернативен етикет

камериерки

чистач

камериерка

камериери

чистачка

камериер

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

URI на понятието