Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

машинен оператор, производство на хартиени торби

Description

Code

8143.4

Description

Машинните оператори за производство на хартиени торби обслужват машина, която поема хартия, сгъва я и я залепя, като произвежда хартиени торби в различни размери, форми и степени на здравина.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието