Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по технология на медицински лабораторни изследвания

Description

Code

2320.1.18

Description

Учителите по технология на медицински лабораторни изследвания преподават на учащите знания от тяхната специализирана сфера, технологията на медицински лабораторни изследвания, която е основно практическа. Те предоставят теоретично обучение, което да подпомага практическите умения и техники, които учениците впоследствие трябва да овладеят, за професия, свързана с технологията на медицински лабораторни изследвания. Учителите по технология на медицински лабораторни изследвания следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ при необходимост, и оценяват техните знания и работа в областта на технологията на медицински лабораторни изследвания чрез задачи, тестове и изпитвания.

Алтернативен етикет

инструкторка по технология на медицински лабораторни изследвания

инструктор по технология на медицински лабораторни изследвания

учителка по технология на медицински лабораторни изследвания

учител по технология на медицински лабораторни изследвания

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието