Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

мениджър, застрахователен продукт

Description

Code

1223.1.1

Description

Мениджърите на застрахователни продукти определят и насочват разработването на нови застрахователни продукти, като следват политиката за жизнения цикъл на продукта и общата застрахователна стратегия. Освен това координират дейностите по маркетинг и продажби, свързани със специфичните застрахователни продукти на дружеството. Мениджърите на застрахователни продукти информират мениджъри по продажби (или отдела по продажби) за своите новоразработени застрахователни продукти.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието