Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

сенатор

Description

Code

1111.7

Description

Сенаторите изпълняват законодателни дейности на централно държавно ниво, например работа по реформи в конституцията, водене на преговори по правни въпроси и уреждане на конфликти между други държавни институции.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието