Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител, научноизследователска и развойна дейност

Description

Code

1223.2

Description

Ръководителите на научноизследователска и развойна дейност координират усилията на учените, академичните изследователи, разработчиците на продукти и маркетинговите изследователи относно създаването на нови продукти, подобряването на настоящите или други изследователски дейности, включително научните изследвания. Те управляват и планират научноизследователските и развойните дейности на дадена организация, определят изискванията за целите и бюджета и ръководят служителите.

Scope note

Includes people performing academical research work, product development research and business research and development.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието