Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

работник, поддръжка на тръбопроводи

Description

Code

7126.7

Description

Работниците за поддръжка на тръбопроводи управляват различно оборудване, за да поддържат пригодността на тръбопроводите. Извършват проверки за отклонения и прилагат химически продукти в съответствие с нуждите и целта на почистването (напр. корозия)

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието