Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по педагогиката на Монтесори

Description

Code

2342.3

Description

Учителите по педагогиката на Монтесори обучават учениците, като използват подходи, които отразяват философията и принципите на Монтесори. Те се фокусират върху моделите на преподаване на конструктивизма и „учене чрез откриване“, чрез които насърчават учениците да научават чрез опита, а не чрез преподаване, и по този начин предоставят на учениците сравнително високо ниво на свобода. Придържат се към конкретна учебна програма, която се съобразява с естественото, физическото, социалното и психологическото развитие на учениците. Учителите по педагогиката на Монтесори преподават и на класове с ученици с възрастова разлика до три години в големи групи и ги ръководят и оценяват поотделно според училищната философия на Монтесори.

Scope note

Includes people working in institutions at other education levels.

Алтернативен етикет

учител по педагогиката на Монтесори

учителка по педагогиката на Монтесори

учител в училище Монтесори

Монтесори възпитател

учителка в училище Монтесори

Монтесори учителка

Монтесори възпитателка

Монтесори учител

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието