Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

управител, отдих

Description

Code

1431.2

Description

Управителите на съоръжения за отдих ръководят дейността на съоръжения, които предоставят услуги за отдих, например градини, спа центрове, зоопаркове, хазартни и лотарийни съоръжения. Планират и организират ежедневните дейности на съответния персонал и обект и следят дали организацията следва последните развития в тази област. Те координират различните отдели на съоръжението и управляват правилната употреба на средствата и бюджетите.

Алтернативен етикет

директор, кино

директор, театър

ръководител отдел, отдих

управител, развлекателни/увеселителни паркове

управител, съоръжения за отдих

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието