Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на козметика и парфюмерия

Description

Code

5223.7.12

Description

Специализираните продавач-консултанти на козметика и парфюмерия продават козметични продукти и тоалетни принадлежности в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

специализирана продавач-консултантка на парфюмерия

специализиран продавач-консултант на парфюмерия

продавач-консултант на гримове и козметика

специализиран продавач-консултант на козметика

продавач-консултант на козметика и парфюмерия

специализирана продавач-консултантка на козметика и тоалетни принадлежности

продавачка на гримове и козметика

продавач на парфюмерия

продавач на козметика и парфюмерия

продавач-консултантка на козметика и тоалетни принадлежности

продавачка на козметика и тоалетни принадлежности

продавач на гримове и козметика

продавач-консултантка на козметика

продавач-консултантка на гримове и козметика

продавач-консултантка на парфюмерия

продавач на козметика и тоалетни принадлежности

специализирана продавач-консултантка на гримове и козметика

продавачка на козметика и парфюмерия

продавач-консултант на козметика

продавачка на козметика

продавачка на парфюмерия

продавач-консултантка на козметика и парфюмерия

специализиран продавач-консултант на гримове и козметика

продавач на козметика

продавач-консултант на козметика и тоалетни принадлежности

специализирана продавач-консултантка на козметика

специализирана продавач-консултантка на козметика и парфюмерия

продавач-консултант на парфюмерия

специализиран продавач-консултант на козметика и тоалетни принадлежности

специализиран продавач-консултант на козметика и парфюмерия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието