Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инженер, фотоника

Description

Code

2149.12.1

Description

Инженерите в областта на фотониката се занимават с генерирането, преноса, преобразуването и откриването на светлина. Те извършват изследвания, проектират, сглобяват, изпитват и въвеждат в експлоатация фотонни компоненти или системи в множество области на приложение – от оптични комуникации до медицински инструменти, материална обработка или сензорни технологии.

Алтернативен етикет

експерт, фотонно инженерство

електрооптичен инженер

електрооптична инженерка

инженер, електрооптика

инженер, оптика

инженер, оптични системи

инженер, фотоника

инженер, фотонни системи

инженер, фотонни технологии

инженер-изпитател, фотонни системи

инженер-изпитател на фотонни системи

инженер-физик по фотоника

инженерен експерт, фотонни технологии

инженерен консултант, фотонни технологии

инженерен специалист, фотонни технологии

инженерен съветник, фотонни технологии

инженерка, електрооптика

инженерка, оптика

инженерка, оптични системи

инженерка, фотоника

инженерка, фотонни системи

инженерка, фотонни технологии

инженерка-изпитателка, фотонни системи

инженерка-изпитателка на фотонни системи

инженерка-физичка по фотоника

инженерка по оптични системи

инженерка по фотонни системи

инженерна консултантка, фотонни технологии

инженерна специалистка, фотонни технологии

инженерна съветничка, фотонни технологии

инженер по оптични системи

инженер по фотонни системи

консултант, фотонно инженерство

консултантка, фотонно инженерство

лазерен инженер

лазерна инженерка

оптичен инженер

оптична инженерка

специалист, фотонно инженерство

специалистка, фотонно инженерство

съветник, фотонно инженерство

съветничка, фотонно инженерство

фотонен инженер

фотонна инженерка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието