Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, фотоника

Description

Code

2149.12.1

Description

Инженерите в областта на фотониката се занимават с генерирането, преноса, преобразуването и откриването на светлина. Те извършват изследвания, проектират, сглобяват, изпитват и въвеждат в експлоатация фотонни компоненти или системи в множество области на приложение – от оптични комуникации до медицински инструменти, материална обработка или сензорни технологии.

Алтернативен етикет

инженер, електрооптика

съветничка, фотонно инженерство

инженерка, електрооптика

инженерка, фотоника

инженерен специалист, фотонни технологии

инженерка-изпитателка, фотонни системи

инженерка, оптика

инженер-изпитател на фотонни системи

инженер, оптични системи

инженерен експерт, фотонни технологии

оптичен инженер

експерт, фотонно инженерство

лазерен инженер

инженерен консултант, фотонни технологии

инженерен съветник, фотонни технологии

оптична инженерка

съветник, фотонно инженерство

инженер по фотонни системи

инженерка по фотонни системи

инженерка, оптични системи

инженер, оптика

инженерка-изпитателка на фотонни системи

фотонен инженер

инженерка, фотонни системи

инженер, фотонни технологии

консултантка, фотонно инженерство

инженер-изпитател, фотонни системи

електрооптична инженерка

специалист, фотонно инженерство

инженер, фотонни системи

консултант, фотонно инженерство

фотонна инженерка

инженерна специалистка, фотонни технологии

инженерка по оптични системи

инженер, фотоника

инженер-физик по фотоника

инженер по оптични системи

специалистка, фотонно инженерство

електрооптичен инженер

лазерна инженерка

инженерка-физичка по фотоника

инженерна консултантка, фотонни технологии

инженерка, фотонни технологии

инженерна съветничка, фотонни технологии

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието